ADİL SPOR MASA TENİSİ  MALZEMELERİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

İşbu sözleşme 13.06.2016 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

SATICI: ADİL SPOR MASA TENİSİ MALZEMELERİ (işbu sözleşmede Adil Spor veya SATICI olarak anılacaktır)

Adresi: Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. Baloğlu iş merkezi  No:2 D:2 ATAŞEHİR / İSTANBUL

ÜMRANİYE V.D. Vergi NO: 7150443406

Tel: 0216 317 35 40 Fax: 0216 317 35 40

 

ALICI: www.adilspor.com  web sitesinden üye olarak veya olmadan alış veriş yapan kişi

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.adilspor.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.adilspor.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve kesilen ürünle gönderilen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 3 - GENEL HÜKÜMLER

3.1 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir..

3.2 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden ADİL SPOR MASA TENİSİ MALZEMELERİ sorumlu tutulamaz.


3.3 - ADİL SPOR, sözleşme konusu ürünün saglam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.4 - Sipariş konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ADİL SPOR ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.5 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Adil Spor’a  ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Adil Spor'a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

3.6 - Adil Spor, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

3.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Adil Spor’a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Adil Spor tarafından karşılanacaktır.


MADDE 4 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Adil Spor’a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün Adil Spor’a gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bu süre bankanın tasarrufuna bağlı olarak 2 – 6 hafta arasında değişebilmketedir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.


MADDE 5 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Bölgesi Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Sipariş gerçekleşmesi  ile birlikte ALICI işbu sözleşmenin tüm hükümlerini okuyup kabul etmiş sayılmaktadır.